Home Wykonawstwo
Usługi elektromontażowe

Oferujemy projektowanie i wykonawstwo elektromontażowe w zakresie:

- linie elektroenergetyczne kablowe oraz napowietrzne średniego i niskiego napięcia,
- rozdzielnice napowietrzne i wnętrzowe do 110 kV włącznie,
- instalacje wnętrzowe siłowe i oświetleniowe,
- instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych,
- instalacje telewizji przemysłowej,
- układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP,
- instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne.


Posiadamy specjalistyczny zespół wyposażony w nowoczesne ruchome laboratorium, który wykonuje:

- próby napięciowe kabli i rozdzielnic w miejscu zainstalowania,
- lokalizacje ochronnego, remonty transformatorów średniego napięcia,
- badania, regulację i naprawy aparatury zabezpieczeniowej, kontrolnej i pomiarowej,
- pełen zakres prac regulacyjno-pomiarowych urządzeń elektrycznych nowych i w eksploatacji,
- pomiary i lokalizacje uszkodzeń kabli SN i nn,
- pomiary rezystancji izolacji obwodów i urządzeń,
- pomiary instalacji odgromowych i uziemiających,
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej.