Home Urządzenia
Oferta urządzeń i wyrobów dla energetyki

Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. jest przodującym w kraju dostawcą i eksporterem urządzeń elektrycznych SN i nn.

OFERUJE m.in.:
- stacje transformatorowe w obudowie betonowej i metalowej, w tym stacje nietypowe i specjalne do 35 kV i 10 MVA,

- złącza kablowe SN w obudowie betonowej,

- rozdzielnice SN i nn,

- kontenery i elementy konstrukcyjne,

- urządzenia sterowniczo -pomiarowe i sygnalizacyjne,

- przewody szynowe magistralne nn,

- rozłączniki bezpiecznikowe listwowe.