Home Pozostałe
Inne wyroby

 

PRZEPUSTY KABLOWE PKL

 

Przepusty kablowe PKL przeznaczone są do uszczelniania kabli, przewodów, ewentualnie rur prowadzonych przez elementy budowlane.
Spełniają one funkcje uszczelniające i chronią przed:
  • skutkami zawilgocenia kabli, przewodów, urządzeń elektrycznych, zalewania wodą fundamentów, piwnic,
  • przedostawaniem się wyziewów chemicznych, gazów.
Najczęściej montowane są w fundamentach w ziemi.

pkl

Więcej…
 

 

PRZEWODY SZYNOWE MAGISTRALNE 1000, 1600, 2300 A
TYPU AM, DM

 

Przewody szynowe magistralne typu AM i DM przeznaczone są do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w obiektach przemysłowych. Mogą mieć zastosowanie do zasilania rozdzielnic, przewodów szynowych rozdzielczych i odbiorników dużej mocy. Przeznaczone są do instalowania wnętrzowego w warunkach klimatu umiarkowanego.

inne-szp

Więcej…
 

 

Rozłącznik bezpiecznikowy sieciowy niskonapięciowy typu RBL-400

 

Rozłącznik bezpiecznikowy sieciowy niskonapięciowy typu RBL-400 jest przeznaczony do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, w których płyną prądy robocze oraz wyłączania prądów zwarciowych w trójfazowych sieciach przemysłowych i komunalno-bytowych.

iw-rbl400

Więcej…
 

 

Próbnik napięcia typu SP-30

 

Próbnik napięcia przeznaczony jest do współpracy z sygnalizatorem napięcia SN-30, który służy do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach wnętrzowej rozdzielni SN.

sp-30

Więcej…
 

 

Sygnalizator faz typu SF-30

 

Sygnalizator faz SF-30 służy do wskazywania zależności fazowych między dwoma układami sygnalizatorów SN-30 i przekaźników blokady PB-30, kontrolującymi obecność napięcia w rozdzielnicach SN.

sf30.jpg30

Więcej…
 

EZAS - ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIOWO - STEROWNICZY

Mikroprocesorowy Zespół Zabezpieczeniowo−Sterowniczy  typu  EZAS jest nowoczesnym urządzeniem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej stosowanej w nadzorowaniu rozdzielnic średniego napięcia.

EZAS

Więcej…
 

SN-30 - SYGNALIZATOR NAPIĘCIA

Sygnalizator napięcia SN-30 służy do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach wnętrzowej rozdzielni SN.

sn-30

Więcej…
 

PB-30 - PRZEKAŹNIK BLOKADY ŁĄCZENIOWEJ

Przekaźnik PB-30 służy do blokowania załączenia uziemnika w polu rozdzielni SN jeżeli na jego zaciskach panuje napięcie.

pb-30

Więcej…
 

LP-10 i LP-11 - ŁĄCZNIKI POMOCNICZE

Łączniki pomocnicze LP-10 i LP-11 służą do precyzyjnego i powtarzalnego odwzorowywania stanu łączników WN.

PSO

Więcej…
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2