Home Rozdzielnice SN
Rozdzielnice SN

 

 

ROZDZIELNICA TYPU RSL-I
-  rozdzielnica inteligentna średniego napięcia

 

Opracowana rozdzielnica RSL-I jest pierwszym w Polsce prototypem wytyczającym kompleksowo nowe kierunki rozwiązań technicznych oraz innowacyjne podejście dotyczące funkcjonalności, wyposażenia i jakości w XXI wieku, uwzględniającym współpracę z sieciami Smart Grids.

IMG 9460Kom

Więcej…
 

 

ROZDZIELNICA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU RSL 
-  WARIANT 1, 2, 3, 5, 6, 7 - wykonanie standardowe

 

Rozdzielnice typu RSL (wariant 1, 2, 3, 5, 6, 7) przeznaczone są do stosowania w energetyce zawodowej, zakładach przemysłowych jako rozdzielnice w typowych stacjach transformatorowych oraz w rozwiązaniach indywidulnych. Przystosowane są do współpracy z siecią SN 15 kV lub 20 kV.

rsl2

Więcej…
 

 

ROZDZIELNICA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU RSL 
-
WARIANT 2, 3, 4, 5, 7 - wykonanie łukoochronne

 

Rozdzielnice typu RSL (wariant 2, 3, 4, 5, 7) przeznaczone są do stosowania w energetyce zawodowej, zakładach przemysłowych jako rozdzielnice w typowych stacjach transformatorowych oraz w rozwiązaniach indywidualnych. Przystosowane są do współpracy z siecią SN 15 kV lub 20 kV i mogą być elementami systemu automatyki sieciowej średniego napięcia ASL umożliwiającymi lokalny (w stacji) nadzór, wykrywanie, lokalizację i sygnalizację zwarć w sieciach kablowych o układzie pierścieniowym, zdalny monitoring prądów fazowych w polu zasilającym rozdzielnicy (oraz opcjonalnie w polu zasilającym) poprzez radiową sieć trunkingową.

rsl_luko

Więcej…
 

 

ROZDZIELNICA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU Mm-20

 

Pola typu Mm-20 można stosować w miejskich stacjach transformatorowych tradycyjnych oraz w rozwiązaniach indywidualnych. Przeznaczone są one do instalowania w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego. Pola zaprojektowano jako przyścienne lub wolnostojące.

rozsn-mm20-z1

Więcej…