Home Specjalne STLm-mobile
STLm-mobile

 

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLm-mobile

 

Mobilna stacja transformatorowa na podwoziu jezdnym o szerokim spektrum zastosowań - jako stacja zastępcza w przypadku awarii stacji stacjonarnej, jako tymczasowe zasilanie np. placu budowy lub imprezy plenerowej, jako zasilanie przemieszczalnych odbiorników np. przy budowie dróg itp., jako zasilanie awaryjne z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego.

IMG 0860m


Jest to lekka stacja w obudowie metalowej, na podwoziu jezdnym – DMC 3,5T, z obsługą z zewnątrz, z możliwością łatwego dostępu do jej komponentów (transformator, rozdzielnica SN, rozdzielnica nN).

Podwozie jezdne przystosowane jest do ciągnięcia za pojazdem. Konstrukcja stacji wykonana ze stali konstrukcyjnej, spawana i skręcana, zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie. Dach demontowalny na potrzeby zamocowania transformatora.

Rozdzielnica SN w izolacji stało-powietrznej, wykonana jest jako trzypolowa, przystosowana do pracy w pierścieniu: pole transformatorowe (rozłącznik bezpiecznikowy) + dwa pola liniowe (rozłączniki z uziemnikami).

Rozdzielnica nN w wykonaniu modułowym z rozłącznikami listwowymi: rozłącznik główny 630 kVA + 9 odpływów z możliwością podpięcia agregatu prądotwórczego.

Transformator zamontowany jest na stałe w stacji - stacja może być przewożona razem z transformatorem.

Stacja posiada homologację transportową.

W stacji zastosowano nowoczesną aparaturę i urządzenia:
Stacja przeznaczona jest do zasilania odbiorców nN (lub SN) w przypadku:
  • awarii stacji transformatorowej stacjonarnej,
  • konieczności zasilania odbiorników przemieszczanych, np. przy budowie dróg, autostrad, itp.,
  • konieczności tymczasowego zasilania na placach budowy,
  • potrzeby szybkiego zorganizowania zasilania, bez możliwości podpięcia do sieci SN, z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego.

 

Dane techniczne:

moc znamionowa 400 kVA
stopień ochrony obudowy stacji IP43

Strona SN

napięcie znamionowe do 24 kV
prąd znamionowy 400 A lub 630 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych 12,5 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA

Strona nN

napięcie znamionowe 420 V
prąd znamionowy 630 A
ilość odpływów 9
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA
prąd znamionowy szczyt. obwodu głównego 32 kA

Gabaryty i ciężar

długość 4 m
szerokość 2,5 m
wysokość 2,5 m
ciężar 3 400 kg

 

Schemat strukturalny:

STLm-mobile schemat

s1  s2  s3  s4  s5

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz