Home Rozdzielnice SN Rozdzielnica inteligentna RSL-I - Nowość!

 

 

ROZDZIELNICA TYPU RSL-I
-  rozdzielnica inteligentna średniego napięcia

 

Opracowana rozdzielnica RSL-I jest pierwszym w Polsce prototypem wytyczającym kompleksowo nowe kierunki rozwiązań technicznych oraz innowacyjne podejście dotyczące funkcjonalności, wyposażenia i jakości w XXI wieku, uwzględniającym współpracę z sieciami Smart Grids.

IMG 9460Kom


Rozdzielnica inteligentna RSL-I jako element sieci Smart Grid zrealizowana została w ramach programu INNOTECH ID 182726, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. Rozwiązanie to zostało opracowane przez konsorcjum przemysłowo-naukowe, w skład którego wchodzą:

 • Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. - jako lider konsorcjum,
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie,
 • Transformex Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Politechnika Łódzka.

Nowości w rozdzielnicy

 • Nowy system pomiaru energii elektrycznej polegający na zastosowaniu nowatorskiego rozwiązania hybrydowych przekładników prądowo-napięciowych z elementami elektronicznymi. Pozwala to wyeliminować użycie celki pomiarowej oraz podwójnej liczby przekładników (przekładniki prądowe i napięciowe). Przekładniki prądowo-napięciowe są również wykorzystywane do celów zabezpieczeniowych i diagnostycznych.
 • Inteligentny sterownik polowy ISP 70 przystosowany do współpracy z sieciami Smart Grid - ze standardem komunikacyjnym IEC 61850.
 • Rozbudowany mechanizm diagnostyczny zapewniony przez szereg nowych modułów sterownika ISP 70, takich jak: analizator jakości energii, moduł zdalnej diagnostyki, moduł rejestratora kryterialnego oraz moduł komunikacji w standardzie IEC 61850, pozwalający na pełny monitoring stanu technicznego rozdzielnicy i informowanie użytkownika o zaistniałych zdarzeniach.
 • Pomiar temperatury styków szyn i wilgotności powietrza w celce.

Dzięki powyższym rozwiązaniom użytkownik dużo wcześniej będzie poinformowany o wykrytych potencjalnych zagrożeniach, nieprawidłowych parametrach pracy systemu elektroenergetycznego i będzie mógł dokonać działań korygujących.

Zalety rozdzielnicy

 • pełna sterowalność - lokalna i zdalna
 • samodiagnostyka
 • element sieci Smart Grid
 • bezpieczeństwo obsługi
 • minimum zakresu czynności obsługowych przez personel
 • wysoka niezawodność pracy

Dane techniczne:

napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 38/45 kV 50 kV / 60 kV
napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe 95 kV / 110 kV 95 kV / 110 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 1250 A
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych, pól wyłącznikowych oraz uziemnika 20 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych, pól wyłącznikowych oraz uziemnika 50 kA
czas znamionowy trwania zwarcia 1 s
prąd znamionowy pola wyłącznikowego 630 A, 1250 A
prąd znamionowy pola rozłącznikowego 630 A
prąd znamionowy pola z rozłącznikiem z bezpiecznikami typu OMB-24 63 A
odporność na łuk wewnętrzny IAC AFL 20 kA/1s
stopień ochrony IP4X
częstotliwość znamionowa / liczba faz 50 Hz / 3
temperatura otoczenia -5 / +40 oC

 

 Certyfikat Zgodności nr 049/2017

 

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007