Home Projekty badawcze
Rozdzielnica inteligentna SN jako element sieci Smart Grid

Pragniemy poinformować, że Elektromontaż-Lublin otrzymał w wyniku przeprowadzonego konkursu grant na projekt pt.: „Rozdzielnica inteligentna SN jako element sieci Smart Grid", realizowany w ramach programu INNOTECH, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W projekcie, obok lubelskiego Elektromontażu, uczestniczą też: Instytut Tele- i Radiotechniczny, Politechnika Łódzka i firma Transformex. Głównym celem projektu jest powstanie inteligentnej rozdzielnicy średniego napięcia, która dzięki licznym innowacjom w zakresie energetyki zostanie przystosowana do współpracy z sieciami Smart Grid. Rozdzielnica ta zapewni minimum obsługi bezpośredniej i wysoką niezawodność pracy oraz będzie mogła być wyposażona w szeroką gamę wyłączników średniego napięcia. Niewątpliwie będzie to ważny i nowoczesny element współczesnych sieci elektroenergetycznych.